GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR je akronim Uredbe o općoj zaštiti podataka (General Data Protection Regulation). To predstavlja uredbu Europske unije koja je namjerno donesena i ima za cilj usklađivanje propisa iz oblasti upravljanja osobnim informacijama i drugih podataka koji se odnose na pojedince diljem EU.

Ovaj je propis dostavljen 27. travnja 2016. godine od strane Europskog Parlamenta i Vijeća Europske Unije o zaštiti fizičkih osoba glede obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka te ukidanja Direktive 95/46/EZ.

U tom smislu, zahtijeva se bolji uvid u gdje i kako se koriste osobni podaci, kako se pohranjuju i prenose, kako je reguliran pristup tim podacima te nadzire tko ima pristup osobnim podacima korisnika.

Ovaj je propis jedan od zakonski obvezujućih akata EU, što znači da je njezina primjena izravna i potpuno obvezujuća. Ona također potpuno ujedinjuje i zamjenjuje postojeće interne standarde s potpuno identičnim europskim standardom. Stoga zamjenjuje postojeću Direktivu o zaštiti podataka 95/46/EZ.

Uredba će započeti s prijedlogom nakon prijelaznog razdoblja od dvije godine, odnosno 25. svibnja 2018. godine.

Hrvatski zakon o zaštiti osobnih podataka "NN" broj 106/12 definira “osobni podatak kao svaku informaciju koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet”.

Uredbom GDPR imperativ je zaštiti prava svih pojedinaca koji pružaju svoje osobne podatke javno, s puno bolje komunikacije, upozorenja, suglasnosti, čuvanja osjetljivih podataka i brisanja podataka.

Unutar ICT domene jedna od važnih tema je "Cookie Policy" koja se izravno primjenjuje na regulaciju GDPR-a. Web-lokacije uglavnom upotrebljavaju kolačiće za identifikaciju korisnika, prilagođene preferencije korisnika te pomažu korisnicima da dovrše zadatke bez ponovnog unosa podataka prilikom pregledavanja s jedne stranice na drugu ili kasnije posjete istoj web stranici.

Naš je posao objasniti javnosti regulaciju GDPR-a i pomoći da do svibnja 2018. godine javnost ima veću kontrolu nad svojim podacima i poslovnim pogodnostima u jednakim ekonomskim uvjetima.